Projekty domů
s vizualizaci interiéru!
www.archonplus.czwww.archon.skarchon.plwww.archon.com.ua www.proektydomov.ruhttp://www.archonplus.com/www.archon.eu.com

Otázky a odpovědi


 • Realizace objednávky

  • Pokut kupím projekt, mužem získat elektronický verze?

   • Vzhledem na ochranu autorských prav ne zpřístupňujeme elektronické verze.
  • Kde mužem kupit projekt? Kde mužem ověřit umístění Vašeho zástupce blízko moje bydliště?

   • Na naše internetové straně prezentované jsou adresy naších prodejných míst.
  • Kolik času trvá realizace objednávky na projekt?

   • Objednávky na hotové projekty realizujeme do 4 týdnů. Čas realizace na individuální projekty jsou domluvené pokaždé se Zákazníkem.
 • Slovníče

  • Co označují pojmy "hrubá stavba", "na klíč"

   • Hrubá stavba- holá stavební konstrukce. Patří kní základ, zdi, stropy, suterén a střecha. Na klíč - budova včetně vykončení, přípravena k provozu, včetně uplného vykončení, vnítřní omítky, malby, obkladů, dlažeb, podlah vykončených parkety nebo dlažbou (záleží na projektu), vnítřních dřevěných prvků vnítřních a vnějších, a vnítřních instalací.
  • Co označují pojmy: užitková plocha a zastavěná plocha?

   • Užitková plocha - plocha všech místnosti budovy, změřena mezi zdmi ve výšce 1m nad úrovni podlahy. Plochy místností nebo jejich části s výškou 2,20m nebo větší se započítávají do užitkové plochy 100%, s výškou 1,40m do 2,20m -  50%, a s výškou menší než 1,40 m se nezapočítávají vůbec.

    Zastavěná plocha pozemku - součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku
  • Co označují přerušované čáry na půdorysech?

   • Přerušované čáry na půdorysech jsou konstrukční prvky stropu nad přízemím: nosníky, balony, nadpraží, antresoly, schody. Přerušované čáry na půdorysu podkroví jsou konstrukčnímí prvky střechy a také čáry řezu střešních ploch.
 • Projekt domu

  • Chtěl bych provést v projektu drobné změny, je li to možné, mohou se změny brát v úvahu v hotovém projektu a jaký je náklad na modifikaci projektu? Může li změny v projektu provést libovolný architekt?

   • Na většinu změn dáváme písemní souhlas po úvodní konzultaci s zákazníkem. Písemní souhlas je bezplatně připojen ke projektu nebo poslán Zákazníkovi, pokud během stavby se objevil nový nápad na modifikaci domů. Na níže uvedený rozsah změn je už daný seshora souhlas v každém hotovém projektu koupeném v naši firmě:
    - změna materiálů a druhu konstrukčních prvků (např. stropů, stěn) při zachování stejných technických podmínek,
    - drobné změny nekonstrukčních prvků vnitřního uspořádání (např. dveří, oken, mezistěn), druhy střešních krytin s upozorněním na projektované spády i hmotnost pokrytí.

    Naše kancelář ne provádí změn v hotových projektech. Adaptací projektu vám provede místní architekt, pokud žadného neznáte, obraťte se na našého Zástupce, který vám architekta doporučí. Pro Investora je nejlepším řešením nechat adaptovat projekt místnímu architektovi, který zároveň přípraví projekt osazení do terénu. Změny projektu může provádět libovolný oprávněný k projekční činnosti architekt.
  • Máte li v nabídce projekty domů s antresolí?

   • Domy s antresolí v naši nabídce:
    - Dům mezi lavendulemi,
    - Dům pod topolem,
    - Dům mezi trnkami (verze s antresolí nad obývacím pokojem),
    - Dům mezi žlutými narcisy,
    - Dům s jalovcí 2,
    - Dům pod platanem,
    - Dům u rybníka - verzi 1 a 2,
    - Dům mezi lavendulemi 2,
    - Dům uprostřed melisy.

    Navíc můžeme dát souhlas na změny v rámci adaptace v libovolném projektu, např. zrušením místnosti nad obývacím pokojem nebo jídelnou.
  • Jaké doklady jsou nutné při žádosti o stavební povolení?

   • Doklady potřebné pro podání žádosti o stavební povolení jsou zejména:
    - doklad o vlastnictví pozemku, výpis z katastru nemovitostí
    - projektová dokumentace vyhotovená autorizovanou projekční kanceláří 2x
    - vyjádření rozvodných závodů
    - vyjádření vodovodů a kanalizací
    - vyjádření ostatních dotčených sítí
    - souhlas souseda plus
    - platné doklady - občanský průkaz
    - řádně vyplněnou žádost o stavební povolení
    - prohlášení stavebního dozora.

  • Líbi se mi jeden z vašich projektů, avšak můj pozemek je o 1 m užší než se požaduje, co mohu udělat, abych realizoval tento projekt na mém pozemku?

   • Aby se postavilo dům na užším pozemku než předpokládá projekt lze v rámci adaptace:
    - zrušit okna z jedné strany np. v zdi garáže nebo místo oken použít skleněné duté tvárnice,
    – zrušit arkýř,
    – zmenšit okapy jestli jsou širší než 0,8 m,
    – zmenšit šířku balkonů, pokud jsou větší než 1,3 m.
  • Je li nějaké doporučené označení stran světa v projektu?

   • V prezentaci projektu uvádíme DOPORUČOVANOU situaci domu vzhledem k stranám světa. Nejvýhodnější stituace je taková, při které denní část budovy se nachází od jižní nebo západní strany. Nejlepší místo pro služební prostory a garáže je od severu.
  • Je li v projektu předpokládáno krbové vytápění?

   • V současné době máme k dispozici projekt mechanické ventilace a krbového vytápění pro více než 220 domů. Tyto projekty jsou zpracovány odborníky z firmy Dospel.
    Zpracování obsahuje: -řešení mechanické ventilace která nahrazuje gravitační ventilaci, - klimatizace určených místnosti, -řešení krbového vytápění s nucenou cirkulaci horkého vzduhu turbinou. Projekt se zakládá na materiálech i zařízeních nabízených firmou Dospel v balících po akčních cenách.
  • Proč v hotových projektech není instalace centralního vysavače a klimatizace?

   • Hotové projekty obsahují standardní řešení vyžadované k stavebnímu povolení a realizaci typového domu. Centrální vysavač nebo klimatizaci lze realizovat v každém domu jako dodatečné vybavení.
  • Může se nějak využít půda nad podkrovím nebo přízemím?

   • Půdní prostor se může využít pro užitečné účely, pokud jsou splněné m.j. následující podmínky:- výpočty stropu nad přízemím były provedeny s ohledem na užitková zatížení o hodnotě min. 1.5kN/m2.- půdní podloží a konstrukce základů je schopna přejetí větších zatížení, -střešní konstrukce dovolí na funkcjonální uspořádání půdy /vhodné výšky místnosti/, - lze zajistit dobrý přistup k podkroví. Občas je nutné provedené drobných změn v konstrukci stropu a střechy. Možnost využití půdy v budově by měla být v každém případě individuálně hodnocena kvalifikovanou osobou.
  • Jak je řešeno vytápění domu, v kterém není kotelna?

   • Při dnešním výběru plynových kotlů je možné umístění centrálních kotlů v koupelně. V některých projektech není určen zvláštní služební prostor pro umístění kotla.
  • Budou li předpokládane projektem základy vyhovovat mému pozemku?

   • Způsob založení budovy by měl být pokaždé přízpusobený skutečným vodním a půdním podmínkám, které se na místě planované investice vyskytují. Takové přízpůsobení se provádí na základě geotechnického výzkumu nebo raportu o půdním podloží vypracovaným oprávněným architektem. Typový projekt předpokládá přímé založení budovy na „středních” půdních podmínkách /na půdách, které přenáší nápětí ne menší než 150-200kPa/. Pokud na našim terénu se nachází půda o ne horších nosných parametrech než přijaté k výpočtům v typovém projektu, způsob založení /šířky základových pasů/ se samozřejmě nezmění.

    Pokud chceme založít budovu na násaklé půdě, organické půdě musíme počítat s projektováním vhodného způsobu založení budovy, např. nedirektním založením na balích apod.
  • Jsou li přístupné projekty v zrcadlovém provedení?

   • K všem projektům máme k dispozici zrcadlové provedení v plním rozsahu.
  • Je li nutná modifikace projektu pro instalaci rolet proti vloupání?

   • Pro montáž rolet proti vloupání v líci stěny je nutné místo pro kazetu rolety pod okenním nadpražím /nejčastěji 25x25 cm/. Proto osoba adaptující projekt by měla v projektu označit zvednutí nadpraží nebo jejich modifikace.
  • Proč náklady na stavbu přízemního domu jsou větší od nákladů na přízemní dům s podkrovím?

   • Při srovnání nákladů na stavbu domů: přízemního, a s užitkovým podkrovím, druhý je poměrně levnější pokud jde o stavbu, přede vším když se počítá náklady od 1m2 plochy. Aby se získalo stejnou plochu, přízemní dům musí být více rozlehlý, zaujímá více prostoru, v důsledku čeho je nutno udělat více základů, vnějších stěn a přikrytí střechou. Přízemní dům zaujímá větší plochu terénu, což působí nutnost stavby na větším pozemku, což v celkové analýze nákladů také zvětšuje cenu investice. Dům má na podkroví prostor, která není využitá, avšak její přízpůsobení k užitkovým účelům nevyžaduje si velkých nákladů. Dům s užitkovým podkrovím je více sevřeným stavebním objektem, co pro pozdější provoz působí značné klesnutí nákladů spojených s provozem, zvláště nákladů na vytápění.
  • Chtěl bych zvednout půdní nadezdívku. Jake jsou důskledky toho?

   • Zvednutí půdní nadezdívky občas působí změnu proporcí budovy, které je možne zakrýt pomocí malého vzdloužení okapu a způsobem jeho vykončení. Změna v projektu, která spočívá v zvednutí půdní nadezdívky, jak i každá jiná změna by měla být provedena oprávněnou osobou ještě před zahájením stavby s ohledem na konstrukční a estetické důsledky. Neměl by se měnit sklon střešních ploch a při zvednutí o více než 1,5 tvárnice ověřit výpočty.
 • Co obsahuje projekt ?

  • Architektonický Projekt

   • TECHNICKÝ OPIS - podmínky lokalizace stavby, opis funkcí, sestava ploch, popis aplikovaných  technologií a materiálů na všechny konstrukce stavby, doporučení týkající se dokončovacích prac stavby,

    PŮDORYSY ZÁKLADŮ - Základove pasy a steny, hloubka ustavení základů, osi budovy,

    PŮODORYSY STUPŇŮ ÚŽITKOVÝCH PROSTORŮ - půdorysy sklepů, přízemí, povalů - horizontální rozměry stavby a všech místností a dělicích sten, rozmístění a velikosti otvorů dveří a oken, prvky konstrukce staveb, rozmístění komínů, příkladné aranžování uvnitř, lokalizace základních sanitárních zařízení,

    PŮDORYSY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - rozměry a rozmístění všech prvků střešní konstrukce,

    PŮODORYSY STŘECHY - vycentrováni a rozměry střešních povrchů, sklon střechy, spůsob odvodňování střechy, rozměry okapů, velikost charakteristických prvků, rozmístnění střešních oken a komínů,

    ŘEZY - výkresy stavby pomocí vertikálního řezu stavby, konstrukční prvky, vrstvy dělicích sten, vertikální komunikace budovy,

    4 FASÁDY
    + Navíc:
    - Soupis okien a dveři,
    - Soupis krovu,
    - Soupis stavebních materiálů,
    - Obrys domu v měřítku 1:500 pro vlepení do situačního plánu,
    - Informace o bezpečnosti – bezpečnost a ochrana zdraví během výstavby,
    - Protipožární doporučení.
  • Konstrukční projekt

   • TECHNICKÝ OPIS - ke konstrukčnímu projektu,

    KONSTRUKČNÍ SCHÉMA - v měřítku 1:100,

    + Navíc:
    - Soupis ocelových prvků.
    - Prováděcí výkresy prvků a detailů konstrukce v měřítku 1:20 nebo 1:25.
  • Projekt vnitřních instalací vody, kanalizace, út a plynu

   • TECHNICKÝ POPIS - Instalace vodovodu a kanalizace, ústředního topení, rozvod plynu,

    TECHNICKÉ VÝKRESY - šech prvků instalace, jejich umístění v domě, půdorysy a rozvinuti (pro každou instalaci samostatně) v měřítku 1:100,

    Schéma zapojení vodoměru a plynoměru,

    Pro většinu projektů přidáváme alternativní možnost řešení ventilace domu, zda
    - SCHÉMA VYKUROVANIA KRBOM,
    - SCHÉMA MECHANICKÉ VENTILACE.
  • Projekt vnitřní elektrické instalacje

   • - Technický popis elektrické instalace a hromosvodu
    - Schéma elektrické instalace,
    - Výkresy prvků elektrické instalace a hromosvodu na půdorysech v měřítku 1:100