Projekty domů
s vizualizaci interiéru!
www.archonplus.czwww.archon.skarchon.plwww.archon.com.ua www.proektydomov.ruhttp://www.archonplus.com/www.archon.eu.com

Co obsahuje projekt domu?

poleć Znajomym wydrukuj

1. ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT OBSAHUJE:

TECHNICKÝ OPIS
podmínky lokalizace stavby, opis funkcí, sestava povrchu, popis aplikovaných  technologií a materiálů na všechny konstrukce stavby, doporučení týkající se zakončení stavby

PROJEKCE ZÁKLADŮ
Stěny základů, hloubka upevnění základů, osi budovy

PROJEKCE STUPŇŮ ÚŽITKOVÝCH PROSTORŮ

projekce sklepů, přízemí, povalů - horizontální mírky stavby a všech místností a prohradění, rozmístění a velikosti otvorů dveří a oken, prvky konstrukce staveb, rozmístění komínů, příkladné aranžování uvnitř, lokalizace základních sanitárních zařízení

PROJEKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

rozměry a rozmístění všech prvků střešní konstrukce

PROJEKCE STŘECHY
vycentrováni a rozměry střešních povrchů, úhlů naklonění povrchů, spůsob odvodňování, rozměry okapů, velikost charakteristických prvků, rozmístnění oken na povrchu a komínů

PRŮŘEZY
kresby stavby pomocí vertikálního průřezu stavby, konstrukční prvky, vrstvy prohrad, vertikální komunikace budovy

4 POHLEDY

PODÍVEJ SE NA PŘÍKLAD PROJEKČNÍ DOKUMENTACE

*Navíc:
    - Soupis dřevěných prvků potřebných pro stavbu
    - Soupis dřevěných prvků konstrukce střechy
    - Soupis stavebních materiálů
    - Obrys domu v měřítku 1:500 pro vlepení do situačního plánu
    - Informace o bezpečnosti – bezpečnost a ochrana zdraví během výstavby
    - Protipožární doporučení

2. KOSTRUKČNÍ PROJEKT OBSAHUJE:

TECHNICKÝ OPIS ke konstrukčnímu projektu
STATICKÉ POSOUZENÍ
týká se konstrukční prvků
KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA
v měřítku 1:100
+ Navíc:
   - Soupis ocelových prvků
   - Prováděcí výkresy prvků a detailů konstrukce v měřítku 1:20 nebo 1:25

3. PROJEKT VNITŘNÍCH INSTALACÍ VODY, KANALIZACE, ÚT A PLYNU OBSAHUJE:

TECHNICKÝ POPIS: Instalace vodovodu a kanalizace, centrální vytápění, rozvod plynu
TECHNICKÉ VÝKRESY
všech prvků instalace, jejich umístění v domě, půdorysy a náhledy (pro každou instalaci samostatně) v měřítku 1:100
Schéma zapojení vodoměru a plynoměru.

4. PROJEKT VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE OBSAHUJE:

TECHNICKÝ POPIS elektrické instalace a hromosvodu
SCH
ÉMA ELEKTRICKÉ INSTALACE
TECHNICKÉ VÝKRESY
prvků elektrické instalace a hromosvodu na půdorysech v měřítku 1: 100